14.01.2014 - Zmiana cen za badania techniczne?

Zarówno diagności jak i właściciele stacji kontroli pojazdów od wielu lat oczekują zwiększenia cen wskazanych w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów. Wobec powyższego, w załączeniu do niniejszego pisma przekazujemy opracowany wniosek o podjęcie działań w sprawie waloryzacji i urealnienia cen oraz rozszerzenia katalogu o nowe pozycje w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

Copyright