1 luty 2010 - Nowe akty prawne

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów - Dz. U. Nr 14 z dn. 1 luty 2010r. poz. 72

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów - Dz. U. Nr 14 z dn. 1 luty 2010r. poz. 75

Copyright