CEPIK 2.0 - ogłoszenie ustawy

Informujemy, że w dniu 17 października br. została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie 13 listopada 2017 r. (z niektórymi wyjątkami). Na mocy znowelizowanych przepisów nastąpi komunikacja podczas badania technicznego na linii SKP-CEPiK-SKP o czym informowaliśmy wszystkich zainteresowanych od dłuższego czasu.

Ponadto jesteśmy pierwszym podmiotem w Polsce, który wskazywał, że wystawienie faktury VAT przez uprawnionego pracownika stacji kontroli pojazdów z terminem płatności np. 14 dniowym nie jest równoznaczne z faktem uiszczenia opłaty - ustawa po naszych interwencjach umożliwia w dalszym ciągu wystawianie faktur vat przelewowych.

Ustawa "CEPIK" do pobrania

Copyright