CEPIK 2.0 - Pakiet rozporządzeń Ministra Cyfryzacji

W dniu dzisiejszym tj. 10 listopada 2017 roku, zostały ogłoszone następujące rozporządzenia Ministra Cyfryzacji związane z wdrożeniem systemu CEPiK od dnia 13.11.2017 r.

1. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu –  Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2079)
2. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017 roku poz. 2081)
3. Rozporządzenie w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017 roku poz. 2085)
4. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców (Dz. U. z 2017 roku poz. 2086)
5. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia katalogu marek i typów pojazdów homologowanych oraz dopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 roku poz. 2087)
6. Rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017 roku poz. 2090)

Jednocześnie informujemy, że zamieścimy stosowną informację związaną ze stosowaniem przepisów od najbliższego poniedziałku

Copyright