CEPIK 2.0 Komunikat, Pismo, Informacja

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji: W przypadku braku przesłania wszystkich badań technicznych do CEPiK 1.0, stacja kontroli pojazdu powinna przekazać dane w przeciągu 7 dni od dnia 13 listopada br. korzystając z nowych rozwiązań dostarczonych przez CEPiK 2.0. WIĘCEJ

Treść pisma wysłanego do Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie pracy w trybie awaryjnym zamieszczony jest TUTAJ

Do Ministerstwa Cyfryzacji należy zgłaszać niezgodności które uniemożliwiają wprowadzenie danych do CEP w zakresie numeru VIN albo numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu oraz inne stwierdzone niezgodności pomiędzy danymi zawartymi w CEP a np. dowodem rejestracyjnym. Informacja Ministerstwa Cyfryzacji

Copyright