Zmiana warunków technicznych

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 2338 została ogłoszona nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Nowe przepisy wchodzą w życie w dniu 29 grudnia 2017 r. oraz (w odniesieniu do oznakowania pojazdu służby więziennej) w dniu 1 stycznia 2018 r.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ

Copyright