Opinia Prawna - poświadczenie TDT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. W podmiotach prowadzących stacje kontroli pojazdów czasami następują różne zmiany przekształceniowe, jednakże nie wszystkie zmiany wiążą się z uzyskaniem "nowego" poświadczenia od TDT. Zapraszamy zatem do zapoznania się z opinią prawną w przedmiotowym zakresie.

Opinia Prawna do pobrania

Copyright