Seminaria Szkoleniowe 2018

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji seminariów szkoleniowych pod nazwą "Zmiany w systemie badań technicznych pojazdów".

PISMO PRZEWODNIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA Z HARMONOGRAMEM

Podczas spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:

1.Prowadzenie stacji kontroli pojazdów po wprowadzanych nowelizacjach ustawy – Prawo o ruchu drogowym i aktów wykonawczych, w tym łączenie okresowych i dodatkowych badań technicznych w oparciu o zespół kryteriów wprowadzonych do programu SKP PRO.   
2.Listopadowe wdrożenie systemu CEPiK 2.0, w tym omówienie stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie funkcjonowania SKP w trybie awaryjnym oraz w sprawie pojazdu przystosowanego do ciągnięcia przyczepy. Wskażemy również jakie badania techniczne są ewidencjonowane w CEP i w rejestrze badań technicznych.
3.Badanie techniczne po nowelizacji przepisów krok po kroku – prezentacja fragmentów opracowanego materiału filmowego.
4.Badanie techniczne pojazdów z silnikiem elektrycznym – hybrydy.
5.Badanie techniczne „quadów”.
6.Badanie techniczne pojazdów specjalnych.
7.Opinia prawna z dnia 08.01.2018 r. w sprawie poświadczenia wydanego przez TDT w przypadku przekształceń własnościowych podmiotu prowadzącego SKP.
8.Badanie i ocena skuteczności układów hamulcowych w urządzeniach rolkowych - materiał przygotowany przez CARTEC K. Wiśniewski B. Nowak spółka jawna.
9.Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r. w kontekście cofania uprawnień diagnostom samochodowym.
10.Zgłoszone uwagi do projektów aktów prawnych związanych z prowadzeniem SKP.
11.Najnowsze stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa związane z badaniami technicznymi pojazdów.

Copyright