Odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rezygnacji tworzenia Centrów Badań Transportowego Dozoru Technicznego.

Szczegóły omówimy podczas seminariów szkoleniowych w marcu i kwietniu 2018 r.

PISMO PRZEWODNIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA Z HARMONOGRAMEM

PISMO MINISTERSTWA

Copyright