Dieselgate a zalecenia Ministerstwa

W związku z docierającymi z terenu całego kraju sygnałami ze strony diagnostów i właścicieli stacji kontroli pojazdów uprzejmie informujemy, że przytoczone pismo Ministerstwa Infrastruktury zawiera wyłącznie zalecenia dla diagnostów samochodowych, którzy przeprowadzać będą okresowe badania techniczne pojazdów marki Volkswagen, Audi, Seat lub Skoda wyprodukowanych w latach 2008 – 2015. Z treści przedmiotowego pisma wynika, aby diagności sprawdzali, czy pojazd podlega akcji naprawczej recall, a także informowali właściciela pojazdu o konieczności naprawienia pojazdu oraz informowali Starostwo Powiatowe (Urząd Miasta) poprzez sporządzanie dodatkowych dokumentów i przesyłanie ich w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Niestety, powyższe czynności nie wynikają z ustawy – Prawo o ruchu drogowym, ani z rozporządzenia w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 776 z późn. zm.).

PISMO naszego Stowarzyszenia

Pismo Ministerstwa Infrastruktury

Copyright