Bronimy diagnostów

W ramach prowadzonej działalności bronimy diagnostów na różnych etapach prowadzonych postępowań.

Przykład: Diagnosta otrzymał decyzję o cofnięciu uprawnień z Urzędu Miasta w (...). Po przeanalizowaniu decyzji przygotowaliśmy stosowne odwołanie z którym zapoznało się Sądowe Kolegium Odwoławcze. Złożone odwołanie było skuteczne, a decyzja Urzędu Miasta została uchylona, dzięki czemu diagnosta może dalej wykonywać swój zawód.

Sprawa dotyczyła "quada" i mocy silnika benzynowego - SZCZEGÓŁY

 

Copyright