LIST OTWARTY DO PREMIERA

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym skierowanym do Pana Mateusza Morawieckiego dotyczącego projektu ustawy  o zmianie – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu prac legislacyjnych UC65) oraz zmiany opłat za przeprowadzane badania techniczne na stacjach kontroli pojazdów.

LIST OTWARTY DO PREMIERA RP

Copyright