Nowe przepisy w SKP coraz bliżej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Projektowane przepisy zawierają wiele kontrowersyjnych rozwiązań dotyczących zmiany systemu badań technicznych w Polsce.

Czytaj informację ze strony www.premier.gov.pl

Projektowane zmiany w przepisach

Copyright