Projekty przepisów w SEJMIE

Informujemy, że w dniu 2 listopada br. do Sejmu RP wpłynął Rządowy projekt ustawy - o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nie oznacza to, iż projektowane przepisy zaczną obowiązywać w najbliższym czasie (naszym zdaniem zostaną jeszcze zmienione) bowiem na tym etapie można w dalszym ciągu zgłaszać uwagi, aby w jak największym stopniu wyeliminować wprowadzone w projekcie ustawy kontrowersyjne i niespójne zapisy dotyczące funkcjonowania stacji kontroli pojazdów i pracy diagnostów samochodowych.

Copyright