Pismo do Prezydenta - drogomierze

Zapraszamy do zapoznania się z pismem wysłanym do Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczące nowelizacji ustawy - Kodeks karny, w sprawie nadania nowego brzmienia artykułowi 306a dotyczącemu karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru.

Pismo do Prezydenta do pobrania

Copyright