Pisma do Premiera RP w sprawie zmian przepisów

W związku z napływającymi do nas sygnałami dotyczącymi interpretacji przepisów wysłaliśmy do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego 3 pisma z propozycją nowelizacji przepisów. Zależy nam, aby przepisy dotyczące pracy diagnosty samochodowego były czytelne i jednoznaczne.

Pismo z 14 czerwca 2019 r. - wpisanie do dowodu rejestracyjnego informacji o urządzeniu dozorowym, aby diagnosta nie musiał domyślać się, czy urządzenie zamontowane na pojeździe przypadkiem nie podlega pod dozór. PISMO DO POBRANIA.

Pismo z 19 czerwca 2019 r. - dodanie konkretnej usterki istotnej wskazującej, że pojazd musi być doposażony w tablice rejestracyjne zamontowane w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych. Obecnie, gdy diagnosta stwierdzi, iż pojazd posiada standardowe miejsce do umieszczenia "zwykłej" tablicy rejestracyjnej i zmniejszone jednorzędowe tablice rejestracyjne powinien określić wynik badania technicznego jako negatywny oraz w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu powinien wpisać dodatkową informację. PISMO DO POBRANIA.

Pismo z dnia 28 czerwca 2019 r. - dodanie do przepisów konkretnego badania technicznego w przypadku demontażu atrybutów z pojazdu (TAXI, L, itp.). PISMO DO POBRANIA.

Copyright