Zmiana przepisów - opłata ewidencyjna

Informujemy, że z dniem 11 lipca 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288). W przypadku stacji kontroli pojazdów opłata ewidencyjna wynosi w dalszym ciągu 1zł za przeprowadzenie badania technicznego. Rozporządzenie wraz ze wzorem miesięcznego sprawozdania zamieszczone jest TUTAJ.

Copyright