Zapowiadane zmiany w Stacjach Kontroli Pojazdów

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rady Ministrów została zamieszczona informacja dotycząca wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE.

CZYTAJ PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE SKP

Przypominamy, że w dniu 14 grudnia 2018 roku projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw został zdjęty z porządku obrad w związku z planowaną wówczas "rewolucją" dotyczącą funkcjonowania SKP w Polsce.

Copyright