Zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez SKP od 04.10.2020 r.

Informujemy, że od 4 października 2020 r. wejdzie w życie przepis umożliwiający zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) przez stację kontroli pojazdów po przeprowadzeniu dodatkowego badania technicznego. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517).

Zmiana ustawy do pobrania

Copyright