Uwagi do projektu UC48

Zapraszamy do zapoznania się z uwagami do projektu ustawy  o  zmianie  ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw - UC48. Uwagi naszego Stowarzyszenia zostaną udostępnione podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy.

UWAGI DO PROJEKTU UC48

Copyright