Wdrożenie dyrektywy nr 45 - Informacja NIK

Zapraszamy do zapoznania się z informacją Najwyższej Izby Kontroli "Eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe". Opublikowana informacja ma ścisły związek z kontrowersyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw nr. UC48 mający na celu wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE.

Czytaj informację NIK

Copyright