"Małe" tablice rejestracyjne - badanie techniczne z wynikiem negatywnym

W związku z pojawiającymi się informacjami wskazującymi, że znacząco zmieniły się przepisy od 4 grudnia br. wynikające z nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517) w odniesieniu do zmniejszonych jednorzędowych tablic rejestracyjnych, wyjaśniamy, że już w marcu i kwietniu 2019 roku wskazywaliśmy, że diagnosta samochodowy jest zobligowany do określenia NEGATYWNEGO wyniku badania technicznego, gdy pojazd posiadający standardowe miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczenia zwykłej jednorzędowej tablicy rejestracyjnej będzie doposażony w tablicę rejestracyjną jednorzędową ale zmniejszoną. Niestety, niektóre podmioty wprowadzały w błąd urzędników i diagnostów wskazując, aby diagności nie określali w takich przypadkach negatywnego wyniku badania technicznego.

Omówienie naszej prezentacji z 22.03.2019 - materiał filmowy

Copyright