Brak zmian przepisów od 01.01.2021

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do naszego Stowarzyszenia informujemy, że do chwili obecnej nie opublikowano w dzienniku ustaw żadnych zmian kontrowersyjnych przepisów (robienie zdjęć pojazdom, przejęcie nadzoru nad diagnostami przez TDT, zmiany związane z wyznaczaniem terminów badań okresowych itp.), które miałyby wejść w życie od stycznia 2021 roku.

Copyright