Komunikat - Sprawozdania CEPIK

Sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać przez ePUAP do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Cyfryzacja. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP). Adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Powyższe wynika ze zniesienia Ministerstwa Cyfryzacji. 

Copyright