SEMINARIA SKP 2021 - ONLINE

Uprzejmie informujemy, że w miesiącu kwietniu 2021 roku zostanie zorganizowany cykl seminariów związanych z systemem badań technicznych pojazdów „Przeprowadzanie badań technicznych pojazdów w 2021 roku po nowelizacji przepisów”. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 seminaria odbędą się ONLINE.

PISMO DO SKP

WRAZ Z HARMONOGRAMEM

I KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ

W trakcie spotkań planujemy omówić następujące zagadnienia:
1.Najnowsze zmiany przepisów związane z funkcjonowaniem SKP.
2.QUAD na badaniu technicznym, w tym quady rejestrowane jako ciągniki rolnicze oraz quady osiągające prędkość 90 km/h po nowelizacji przepisów.
3.Pomiar zanieczyszczeń gazowych w pojazdach (zadymienie i analiza spalin) krok po kroku – materiał filmowy opracowany przez firmę CARTEC.
4.Cennik SKP – nasze działania w 2020 i 2021 r. po złożonej petycji do Premiera RP.
5.Czas przeprowadzania badania technicznego pojazdu - materiał opracowany przez firmę SUNRISE P.H.U.
6.Wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego systemu prawnego - najnowsze informacje.
7.Koronawirus SARS-CoV-2 a wprowadzane zmiany związane z urządzeniami w SKP i pracą diagnostów samochodowych.
8.Nasze działania zmierzające do poprawy przepisów związanych z funkcjonowaniem SKP.
9.Uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy oraz rola Rzeczoznawcy współpracującego z SKP.
10.Odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów.

Copyright