Wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE

Informujemy, że obecnie trwają zaawansowane prace nad wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż zapowiadana od lat tzw. „rewolucja” w systemie badań technicznych pojazdów wejdzie w życie od 1 stycznia 2022 roku. Link do śledzenia zmian.

Copyright