SPRAWA SĄDOWA - NSA

Od wielu lat pomagamy diagnostom samochodowym i właścicielom stacji kontroli pojazdów, gdy pojawiają się różne problemy związane z prowadzeniem SKP lub przeprowadzonymi badaniami technicznymi. Z satysfakcją odnotowujemy każdy sukces - zarówno gdy Sądowe Kolegium Odwoławcze lub Wojewódzki czy Naczelny Sąd Administracyjny uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie cofnięcia uprawnień diagnosty. Zapraszamy do zapoznania się z prawomocnym wyrokiem NSA z 23 lipca 2021 r. WYROK

Copyright