Czy numer rejestracyjny jest daną osobową?

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach : Tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie jest daną osobową, gdyż ...
WIĘCEJ

Copyright