Historia

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP zostało powołane w 1946 roku i nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych oraz Ligi Drogowej. Celem powołania Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP było rozwijanie techniki w dziedzinie inżynierii lądowej, komunikacji i transportu, reprezentowanie kadr inżynieryjno-technicznych wobec władz państwowych i związkowych, podwyższanie kwalifikacji zawodowych tych kadr, ochrona zawodu oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej.

Zgodnie ze statutowym zapisem Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej, jest organizacją naukowo-techniczną o celach niekomercyjnych, działającą na rzecz transportu, przede wszystkim dla dobra swoich członków. Krośnieński Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej został powołany w 1980r i od początku swojej działalności nastawiony był głównie na działalność rzeczoznawczą oraz oświatową.

Oddział SITK w Krośnie posiada również bardzo długie tradycje związane ze świadczeniem usług dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów. Możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy jedną z najstarszych instytucji w Polsce, oraz jednostką posiadającą duże doświadczenie związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów, które prowadzimy od 1984 r. po uzyskaniu zgody przez Ministerstwo Komunikacji. Od tego momentu Oddział SITK RP w Krośnie prowadził również doradztwo dla potrzeb regionalnych SKP - z naszych usług skorzystało wiele diagnostów oraz osób związanych z motoryzacją.

W początkowym okresie Oddział SITK RP w Krośnie świadczył usługi doradcze dla Stacji Kontroli Pojazdów na terenie województwa podkarpackiego, jednak w związku z dużym zainteresowaniem pozostałych SKP, Zarząd Oddziału postanowił rozszerzyć działalność na teren całego kraju. Zorganizowane spotkania dla przedstawicieli SKP zmobilizowały nas do opracowania procedury, która ułatwi codzienną pracę diagnosty. Opracowany Regulamin Świadczenia Usług na rzecz Stacji Kontroli Pojazdów został dostosowany dla potrzeb stacji,  które chcą mieć dostęp do ważnych informacji związanych z pracą diagnosty. Jest to możliwe, dzięki statutowym zapisom naszego Stowarzyszenia.

 

 

Copyright