Opinie prawne

Wszystkie opinie prawne, które zostały sporządzone w celu prowadzonej działalności doradczej zostały zamieszczone na stronie www.dlid.pl - w zakładce prawo.

Opinie są sporządzane przez doświadczonych prawników, zarówno radców prawnych jak i adwokatów, którzy specjalizują się w zagadnieniach prawnych dotyczących ruchu drogowego. Z niektórymi opiniami prawnymi zapoznało się także Ministerstwo właściwe ds. Transportu - po ich przeanalizowaniu pracownicy Ministerstwa zmieniali wcześniejsze, błędne stanowiska w zakresie interpretacji przepisów związanych z badaniami technicznymi pojazdów.

Już wielokrotnie udowodniliśmy, iż przepisy prawne powinny być interpretowane przez wszystkie strony (zarówno diagnostów samochodowych jak i urzędników) w sposób jednolity i prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Copyright