Seminarium szkoleniowe

PISMO PRZEWODNIE

KARTA ZGŁOSZENIOWA + HARMONOGRAM

WNIOSEK - ZMIANA CENNIKA

4 FILMY DLA DIAGNOSTÓW - OFERTA

W związku z licznymi nowelizacjami przepisów dotyczących przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które zaczęły obowiązywać zarówno pod koniec 2019 roku jak też zaczną obowiązywać w pierwszym kwartale 2020 r. organizujemy cykl seminariów szkoleniowych pod nazwą

„Nowe dyspozycje prawne i cenowe dotyczące przeprowadzania badań technicznych na Stacjach Kontroli Pojazdów w 2020 r.”

ZMIANA CENNIKA: Jeżeli właścicielom Stacji Kontroli Pojazdów zależy na urealnieniu opłat za przeprowadzane badania techniczne pojazdów prosimy o przysłanie na nasz adres wniosku o złożenie petycji na ręce Premiera Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Mateusza Morawieckiego. W odniesieniu do zmiany cennika nie jest istotne z kim współpracuje dana SKP, nie jest także istotne jaki system informatyczny wykorzystuje SKP do prowadzenia rejestru badań technicznych pojazdów. Wniosek należy przesłać na nasz adres pocztą lub złożyć osobiście podczas organizowanych seminariów szkoleniowych SZCZEGÓŁY OMÓWIMY PODCZAS SEMINARIÓW.

 

Copyright