Szkolenie diagnostów

Szkolenie dla kandydatów na diagnostów samochodowych jest prowadzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych.

Wymagania stawiane kandydatom na diagnostów samochodowych:

    1) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo

    2) średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

    3) wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo

    4) średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Z obowiązku odbycia szkolenia jest zwolniona osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Szkolenie składa się z pięciu części:


Część I – szkolenie podstawowe dotyczące przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów  w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów pojazdu,  w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska (54 godziny)


Część II – szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (9 godzin)


Część III – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych (16 godzin)


Część IV – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem (14 godzin)


Część V  – szkolenie specjalistyczne w zakresie przeprowadzania badania technicznego pojazdu:
a) związanego z badaniem pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą,
b) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile pojazd wymaga specjalistycznego badania, 
c) którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę  danych w dowodzie rejestracyjnym.   (23 godziny)

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych Rzeczoznawców, natomiast po ukończonym kursie, każda osoba otrzymuje zaświadczenie, które stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie państwowym.  Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 2400 zł od osoby i obejmuje komplet materiałów szkoleniowych. Dodatkowym kosztem jest egzamin organizowany przez Transportowy Dozór Techniczny i wynosi 270 zł.

 

 

 

 

Copyright