Statut

S T A T U T

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP


uchwalony przez  Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 7 września 2017 roku w Warszawie

STATUT DO POBRANIA

 

 

Copyright